Stort naust med  arbeidsbenkar for filitering.

Vår, sommar og haust ligg båtane klare i hamna  for fisketur